Podpis elektroniczny

Slide
Podpis Elektroniczny

Co to podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to narzędzie pozwalające na identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną i umożliwienie weryfikacji integralności dokumentów. Wydawany jest na okres od jednego do trzech lat.

Kwalifikowany podpis wymaga karty kryptograficznej z czytnikiem lub tokenem łącznie z odpowiednim oprogramowania.

Do czego można wykorzystać e-podpis?

Podpis elektroniczny dzieli się na zwykły i bezpieczny (kwalifikowanym). Zwykły e-podpis wykorzystuje się podczas wymiany wiadomości email, podczas gdy kwalifikowany ma znacznie szersze zastosowanie.

Zacznijmy od tego, że dzięki niemu możesz podpisać dokumenty JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz JPK (Jednolitych Plików Kontrolnych). Podpis kwalifikowany jest używany także podczas składania e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych.

Podobnie sprawa wygląda z zawieraniem umów cywilo-prawnych oraz umów z kontrahentami. Można wykorzystać go także w trakcie udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych. Oprócz tego, sprawdzi się także podczas komunikacji w obrębie platformy ePUAP.

Korzyści używania podpisu elektrycznego

Dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisywanie dokumentów może odbyć się w dowolnym miejscu, w związku z czym oszczędzacie Państwo czas na dojazd. Podpis pozwoli na zawieranie umów z kontrahentami i firmami, z którymi nie możesz się spotkać. Innymi słowy z pewnością umożliwi to wygodną pracę zdalną.

Czy zdecydowałeś się na podpis elektroniczny?

Przejdź do strony sklepu lub skontaktuj się z nami!