Automatyczna Windykacja

Windykacja należności to złożony proces, którego celem jest odzyskiwanie wierzytelności od dłużników, co pozwala na zachowanie płynności finansowej.

Podstawowym celem windykacji miękkiej jest szybkie i polubowne doprowadzenie do wyjaśniania sytuacji związanych z nieopłacanymi w terminie zaległościami. Celem drugorzędnym jest proaktywne eliminowanie zatorów płatniczych wynikających z zapominalstwa czy będące efektem zagubienia dokumentu. Wszystkie te działania mają zminimalizować kosztowny i czasochłonny proces egzekucji należności poprzez firmę windykacyjną, w trakcie procesu sądowego czy przy pomocy komornika.

Implementacja Aplikacji Windykator uzupełnia realizowany w firmie dochodzenia zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu telefonów i związaną z nim konieczność ręcznej rejestracji kontaktów windykacyjnych w module CRM.

Windykator wysyła przypomnienia o zbliżających się terminach płatności i zarejestruje je w module CRM. Jeśli klient nie opłaci w terminie swoich zobowiązań po pięciu dniach, aplikacja wyśle do niego powiadomienie i równocześnie zarejestruje takie zdarzenie z module CRM.